In Sách, Tạp chí

Ngày nay, nhu cầu in ấn các ấn phẩm như sách báo hay tạp chí...